LAATUA LIIKUNTAAN !

(placeholder)

Spiraalistabilaatio- ja Modern Nordic Walking -koulutuskalenteria on jälleen täydennetty syksyn ja talven osalta. Kalenteria täydennetään kaiken aikaa.

Lue lisää...

Spiraalistabilaatio -harjoitteita Gardajärvellä by Tiina Arrankoski & Lucia Bacci: video

(placeholder)

Spiraalistabilaatio -metodin kehittäjä Richard Smišek tulee jälleen Suomeen ensi keväänä: koulutustapahtuma Espoon Solvallassa 28.-31.3.2019.

Lue lisää...

Richard Smišek tulossa taas Suomeen keväällä 2019

AJANKOHTAISTA

Tiina Arrankoski, valtuutettu Spiral Stabilization -kouluttaja Suomessa.

SPIRAL STABILIZATION (SPS) METHOD COURSES

1. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 1A, 1B, 1C, 1D) – 32 educational hours

Introduction to the SPS method – prevention, regeneration

Principles of the method, basic exercises, basic massage and manual techniques

Causes leading to overstressing of the spine, prevention, regeneration, condition.

2. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 2A, 2B) – 32 educational hours

Lumbar and cervical spine – treatment using the SPS method

Causes of prolapse of the intervertebral discs, spondylosis, spondylarthrosis, application of exercises, massage and manual therapy for treatment.

3. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 3A, 3B) – 32 educational hours

3A – Upper limb – treatment using the SPS method Carpal tunnel, epicondylitis radialis, ulnaris, painful shoulder syndrome – cervicobrachial syndrome

3B – Lower limb – treatment using the SPS method Flat feet, bunion, hammer toes, calcar calcanei, gonarthrosis, coxarthrosis.

4. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 4A, 4B) – 32 educational hours

Muscle chains – treatment, prevention and conditioning using the SPS method.

Spiral muscle chains, vertical muscle chains. Application for treatment, regeneration and sport.

5. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 5A, 5B) – 32 educational hours

Scoliosis – treatment using the SPS method

5A. Growth period 6-18 years old - possibility of complete compensation of the curve. Period following growth (up to 25 years old) – possibility of compensation of muscle imbalance caused by corset therapy

5B. Middle age – development of degeneration – disc prolapses. Older age – spinal stenosis, cor kyphoscolioticum.

6. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 6A, 6B+C) – 32 educational hours

Vertebrovisceral relations – treatment using the SPS method

6A. Cervicocranial syndrome – headaches, cervicogenic vertigo

6B. Cardiovascular system, pulmonary system, metabolic syndrome

6C. Urogenital system – functional sterility, chronic inflammations, impotence, incontinence

7. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 7A, 7B) – 32 educational hours

Sport – training using the SPS method

Condition, improving performance, regeneration, compensation

8. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 8A, 8B) – 32 educational hours

SPS Method Teacher, level 1 and 2 – prevention, treatment using the SPS method

Revision and perfection of the exercises, manual therapy, principles, teaching methodology for courses.

Teacher: level 1. Teaching methodology for courses 1A, 1B, 1C and 1D. (The teacher must have completed 256 hours of SPS education).

Teacher: level 2. Teaching methodology for courses 1 and 2. (The teacher must have completed 640 hours of SPS education).

9. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 9A, 9B) – 32 educational hours

Revision of exercises – exercising using the SPS method, treatment, prevention, condition

Muscle analysis, exercises according to muscle analysis, stabilization of exercises through the chains, exercise for different age and performance groups.

10. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 10A, 10B) – 32 educational hours

Revision of massage and manual technique - treatment, prevention, condition

Basic techniques in lying, sitting and standing positions, techniques for the neck area, orofacial area, chest and pelvis, techniques for the upper and lower limbs.

Relationships between exercises and manual techniques.

11. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 11A, 11B) – 32 educational hours

Rehabilitation in rheumatology and neurology – in preparation

12. Course – 4 days (or 2x2 days, Courses 12A, 12B) – 32 educational hours

Functional X-ray, MR, and CT diagnostics – in preparation


SPECIAL COURSES

Course for doctors – indications for the SPS in health care (4 days - or 2x2 days - course)

Principles of the SPS methods, indications for treatment of spinal disorders, disorders of the locomotor apparatus and disorders of the functioning of the internal organs.

Regeneration program for doctors – eliminating the negative factors caused by the medical profession

For other courses contact the National Teacher of your country.Spiraalistabilaatio -koulutuksen vastuuhenkilö Suomessa on metodin valtuutettu kouluttaja Tiina Arrankoski.

Tiina on liikuntatieteiden maisteri, jolla on yli 25 vuoden kokemus eri liikuntalajien sekä kehonhallinta- ja liikuntaterapiametodien opettajana ja kouluttajana. Hän on SPS-terapeutti ja -kouluttaja. Tiina on myös PowerFingers Master Trainer sekä pilatesohjaaja ja Suomen Pilates Yhdistyksen jäsen.

Nordic Walking -kouluttajana Tiina on toiminut 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja hän on miehensä Tuomo Kettusen kanssa kehittänyt – useiden alan asiantuntijoiden avustamana – uudistetun konseptin sauvakävelyyn: Modern Nordic Walkingin.

Spiral Stabilization -metodiin Tiina tutustui Italiassa vuonna 2011 ja on siitä lähtien toiminut tämän harjoitusmuodon opettajana. Hän on myös koko ajan syventänyt metodin tuntemustaan osallistumalla jatkokoulutuskursseille saavuttaen SPS-Teacher -koulutustason ja pätevöityen viralliseksi SPS-kouluttajaksi.

Spiraalistabilaatio -koulutuksia Tiina järjestää eri puolella Suomea (ks. Koulutuskalenteri), myös tilauksesta – samoin Italiassa.

Lisätietoja: info@askelinternational.com

Tiina antaa SPS-tunteja Tampereella, Valkeakoskella ja MyFascia -koulutuskeskuksessa Lempäälässä.

Eri puolilla Suomea SPS-tunteja ja -terapiaa tarjoavat koulutetut liikunta- ja hoitoalan ammattilaiset löydät tästä.

SPS-koulutusohjelman mukaiset ammattinimikkeet:

- SPS Instructor (ohjaaja): koulutusta väh. 32 h

- SPS Trainer: koulutusta väh. 64 h

- SPS Therapist (terapeutti): koulutusta väh. 192 h

- SPS Teacher: koulutusta väh. 256 h. Teachers-tason saavuttaneista nimitetään erikseen maakohtaiset kouluttajat.

SPS-metodin kansainvälinen koulutusohjelma, jota Suomessakin noudatetaan, tässä alla.

Maakohtaiset ja koulutustapahtumakohtaiset poikkeukset ovat mahdollisia. Peruskurssin (osiot 1A, 1B, 1C ja 1D) jälkeen osallistuminen muihin koulutuksiin on vapaa, siis riippumatta kurssin numerosta – lukuunottamatta Teacher -tason kursseja ja niitä seuraavia koulutuksia.

Lue lisää Peruskurssin osioiden 1A, B, C ja D ohjelmasisällöstä ja hinnoista tästä.